Wie verdedigt nu nog kernenergie?

Ze zijn er nog steeds, conservatieve denkers die proberen technologische ontwikkelingen uit  het verleden voor te stellen als beloftevol voor de toekomst. Ook op het  NVA congres in Flanders Expo.

Daarom voerden wij vandaag actie door een spandoek te ontrollen aan de ingang en een flyer uit te delen aan de bezoekers van dit event. Daarin informatie over de steeds groeiende financiële, veiligheids- en andere nadelen van   kernenergie.

 

  Wordt jouw gemeente ook kernenergievrije gemeente?

Doe Mee!

 
Energiepact, nieuwe kerncentrales, scheurtjes in reactorvaten, mensenketting Tihange Aken, klimaatverandering… het onderwerp energie en kernenergie is de laatste maanden actueler dan ooit. En we zouden geen 11 maart beweging zijn, mochten we niet mee vooraan staan om hierrond campagne te willen voeren.

 

Het jaar 2018 is ondertussen begonnen. Daarin zullen in oktober gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Het jaar erna komen federale, regionale en Europese verkiezingen. Als 11 maart beweging willen we in dat kader een tweejarige campagne voeren. In 2018 naar de gemeenten toe met een campagne“kernenergievrije gemeente”. En in 2019 een campagne naar de (inter)nationale overheden toe die bevoegd zijn voor kernenergie.

Wil je meewerken aan de campagne “kernenergievrije gemeente”?

We hebben een charter gemaakt die gemeenten -gemeentebesturen, en desnoods oppositiepartijen – en districten kunnen ondertekenen om dat charter dan ook toe te passen of er actie voor te voeren.

Het campagnebeeld kernenergievrije gemeente kan jij- als burger of organisatie- gebruiken als format om in jouw gemeente meer betrokkenheid te creëren rondom klimaatpositieve en kernenergievrije samenleving.

Je kan informatieavonden organiseren, en laagdrempelige acties ondernemen .Zo verhogen we de druk in uw gemeente om er een kernenergievrije en klimaatpositieve gemeente van te maken. Op 11 maart 2018 willen we de campagne officieel lanceren, waarschijnlijk met een persactie in Antwerpen.

> Vragen: elfmaartbeweging@gmail.com // 0(4)93 five 060 zeven 8