Investeer in Doel 5

Bestel het boek

In 2025 sluiten alle Belgische kerncentrales. ‘Gedaan met het spookbeeld van een Fukushima aan de Schelde’, zeggen voorstanders tevreden. ‘Dom, want in 2030
wil Europa de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55% verminderen en kernenergie is CO2-arm’, foeteren
tegenstanders. En dan zijn er de werknemers van Doel. Zij willen hun job behouden. Dit boek doet een poging om klimaatactivisten, tegenstanders van kernenergie en werknemers van de kerncentrales en hun vakbonden te verbinden. Uitgangspunt is een duurzame toekomst voor Doel. Mét investeringen in een energieproductie en -opslag van de toekomst. Want ja, het roer van het klimaatbeleid moet sneller om. Een voorbeeld uit Californië maakt duidelijk: je kan een kernenergiesite ombouwen naar hernieuwbare energiebronnen. Investeer in Doel 5 is opgedragen aan de kinderen en kleinkinderen van de au
teurs én aan de werknemers en vakbonden van de kerncentrales.

Marc Alexander (red.) is woordvoerder van de 11 maartbeweging, en actief in Climate Express. Hij werkt in de zinkfabriek van Nyrstar in Balen waar hij al dertig jaar vakbondsafgevaardigde is waarvan tien jaar hoofdafgevaardigde.

11maartbeweging op de fiets! 

De 11maartbeweging neemt deel aan de fietstocht tegen nieuwe kerncentrales in Nederland. We nemen deel aan het traject van Bergen-op-Zoom naar Roosendaal.

Je kan ons team sponseren via deze link.
Of misschien wil je wel aansluiten en meefietsen. 
Laat het ons weten!