Investeer in Doel 5

Bestel het boek

In 2025 sluiten alle Belgische kerncentrales. ‘Gedaan
met het spookbeeld van een Fukushima aan de Schel-
de’, zeggen voorstanders tevreden. ‘Dom, want in 2030
wil Europa de uitstoot van broeikasgassen met minstens
55% verminderen en kernenergie is CO2-arm’, foeteren
tegenstanders. En dan zijn er de werknemers van Doel.
Zij willen hun job behouden. Dit boek doet een poging
om klimaatactivisten, tegenstanders van kernenergie en
werknemers van de kerncentrales en hun vakbonden
te verbinden. Uitgangspunt is een duurzame toekomst
voor Doel. Mét investeringen in een energieproductie en
-opslag van de toekomst. Want ja, het roer van het kli-
maatbeleid moet sneller om. Een voorbeeld uit Californië
maakt duidelijk: je kan een kernenergiesite ombouwen
naar hernieuwbare energiebronnen. Investeer in Doel 5 is
opgedragen aan de kinderen en kleinkinderen van de au-
teurs én aan de werknemers en vakbonden van de kern-
centrales.

Marc Alexander (red.) is woordvoerder van de
11 maartbewe
ging, en actief in Climate Express.
Hij werkt in de zinkfa
briek van Nyrstar in Balen waar
hij al dertig jaar vakbonds
afgevaardigde
is waarvan tien jaar hoofdafgevaardigde.